Hervannan Kokoomus ry

Kokoomus on arvopuolue

 

Kokoomus on keskustaoikeistolainen kansanpuolue. Sen tehtävänä on parantaa jokaisen ihmisen asemaa ja hyvinvointia sekä kehittää yhteiskuntaa.

Kokoomuksen aatteessa yhdistyvät vapaus, vastuu ja demokratia, mahdollisuuksien tasa-arvo, sivistys, kannustavuus, suvaitsevaisuus ja välittäminen. Keskeistä on vapauden ja vastuun tasapainon tavoittelu sekä yksilöllisyyden ja yritteliäisyyden korostaminen. Kokoomus tukee demokratian kehittämistä ja kansalaisten aitoa osallisuutta yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Kokoomuksen aatetta määrittelevät lähiyhteisön vastuun korostaminen, ihmisten eettisen arvopohjan ja pohdinnan tukeminen sekä isänmaanrakkaus yhdistettynä aktiiviseen kansainvälistymiseen ja globaaliin vastuullisuuteen.

Kokoomus on myös aktiivinen ja avoin uudistaja. Kokoomus rakentaa aloitteellisesti ja ennakkoluulottomasti tulevaisuutta sekä etsii ratkaisuja yhteiskunnallisiin epäkohtiin.

PROHERVANTA-VERKOSTON OHJELMA

Yhdistyksemme on yksi perustajajäsenistä.

 

Hervannan puolesta

Tavoitteet

Verkosto koostuu henkilöistä ja muista toimijoista, jotka haluavat yhdessä edistää Hervannan positiivisten puolien esillä pitämistä, parantaa viihtyisyyttä ja turvallisuutta.

Toimintatapa

Asioita viedään eteenpäin keskustelemalla, neuvottelemalla, yhteistyöllä, tiedottamalla yhdessä laaditun suunnitelman mukaisesti. Kokoonnutaan tarvittaessa. Voidaan myös pitää esimerkiksi talkoita tai kutsua asukkaita keskustelemaan ajankohtaisista asioista.

Periaatteet

Toiminta on poliittisesti sitoutumatonta. Verkosto ei myöskään kerää rahaa, toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja tiedottamalla vaikuttamiseen.

Jäsenyys

Verkoston jäseneksi voivat ilmoittautua yksittäiset henkilöt, yhdistykset, yritykset, yhteisöt, viranomaiset, kaikki asiasta kiinnostuneet. Jäsenyys ei tuo velvollisuuksia, mutta jokainen voi halutessaan osallistua toimintaan. Yhteyttä pidetään sähköpostitse ja Facebook-sivun kautta.

Neuvonantajat

Verkostolle kutsutaan neuvonantajiksi asiantuntijoita, joilta voi tarvittaessa pyytää ohjeita verkoston toimintaan. Neuvonantajat eivät ole verkoston jäseniä.

Lapioryhmä

Verkoston edustajiksi valitaan (4-5) vapaaehtoista, joka panevat käytäntöön sovitut asiat, toimivat verkoston ”lähettiläinä” ja keskustelukumppaneina eri tahojen kanssa.